Incluzio Enschede > Nieuwe lichting Politiekids ontvangt diploma in stadhuis Enschede

Nieuwe lichting Politiekids ontvangt diploma in stadhuis Enschede

Op vrijdag 19 april hebben 47 kinderen in het stadhuis van Enschede een Politiekids certificaat ontvangen van politiechef Iris Baalhuis en wethouder Marc Teutelink. De afgelopen drie maanden hebben zij deelgenomen aan Politiekids, een initiatief dat geleid wordt door de politie Enschede en Incluzio Enschede, om de stadsdelen West en Zuid veiliger en leefbaarder te maken. De kinderen hebben verschillende trainingen gedaan waarbij het belang van een goede gezondheid, zelfvertrouwen en onderlinge samenwerking centraal stond. 

Zowel de politiechef als de wethouder spraken hun bewondering uit naar de groep Politiekids. Ze hebben ruim drie maanden trainingen gevolgd en mochten op pad met de politie. De kinderen hebben hier goed aan meegedaan en zijn met vlag en wimpel geslaagd. 

De kinderen hebben de afgelopen tijd onder meer cellencomplexen op het politiebureau bezocht. Ook hebben ze samen met de politie snelheidscontroles uitgevoerd en hebben zij mensen aangesproken op het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer. 

Politiekids maakt Enschede veiliger
Politiekids is onderdeel van de integrale wijkaanpak in Enschede om zo de leefbaarheid verder te verbeteren. Door kinderen uit de wijk hierbij te betrekken, laat je niet alleen hen maar ook hun ouders onderdeel uitmaken van buurtpreventie. Maar dit project heeft nog meer positieve gevolgen: 

  1. Het helpt mee aan een goed opvoedklimaat
    2. Het verkleint de kans op jeugdcriminaliteit
    3. Het helpt inwoners om eigen verantwoordelijkheid te nemen
    4. Het versterkt het netwerk van professionals in de wijk 

Nog voor de zomervakantie wordt een terugkomdag gepland met de gecertificeerde Politiekids en zullen zij ingezet worden bij activiteiten in hun wijk.

Mogelijke uitbreiding Politiekids in 2025 

De meeste ouders en kinderen vonden het erg jammer dat het project nu ten einde is. Zelfs ouders geven aan er veel van geleerd te hebben en waren lovend over de inhoud van het programma. Gezien de enorme wachtlijst van kinderen uit heel de stad die mee willen doen, wordt gekeken om dit project in 2025 uit te breiden naar de stadsdelen Noord en Oost.  

Over Politiekids 

Incluzio Enschede buurtwerkers Jeanet Buikema en Josje Smits hebben het Politiekids project gecoördineerd. Met de jeugdagenten van Politie Enschede West en Zuid, handhaving Enschede, jeugdcoördinatoren Stadsdeelmanagement, jongerenwerkers en opvoedondersteuners van Alifa en Sportaal vormden zij het Politiekids team. Vanuit dit team zijn diverse competentietrainingen verzorgd, waaronder fysieke trainingen en mentale weerbaarheidstrainingen. 

Zij zijn hierbij ondersteund door de Albert Heijn van Winkelcentrum Zuid, Jumbo Boswinkel, Budo Schuttersveld, wijkcentrum De Boei, FitForm Buursestraat, Bonhoeffer Vlierstraat, de vrijwilligers van wijkcentrum de Magneet en speeltuin ’t Honk.