Incluzio Enschede > Ik zoek ondersteuning bij

Ik zoek ondersteuning bij

Vernieuwend organiseren in de wijk is hard nodig

De vraag naar zorg en welzijn neemt toe. De beschikbare budgetten en menskracht juist niet. We hebben te maken met een ‘dubbele vergrijzing’: mensen worden ouder én het aantal ouderen groeit. Tegelijkertijd wonen er meer kwetsbare mensen in de buurten. Bijvoorbeeld mensen die voorheen in een verzorgingshuis of ggz-instelling woonden. Ook is er instroom van nieuwe Nederlanders. Kortom: het is hard nodig dat we zorg en welzijn vernieuwend organiseren om iedereen kwalitatieve ondersteuning te kunnen blijven bieden. Nu, en in de toekomst.

Dat lijkt misschien ingewikkeld, maar het kán wel. Met onze onderscheidende aanpak bewezen we de afgelopen jaren al dat we meer mensen beter kunnen ondersteunen. Bij Incluzio ondersteunen we inwoners in nauw partnerschap met onze opdrachtgevers. En dat heeft impact!

Een toekomstbestendig sociaal domein
Ondanks alle maatschappelijke uitdagingen zien wij dat het mogelijk is iedereen de ondersteuning te geven die hij of zij nodig heeft. Vaak is een andere aanpak nodig dan we gewend waren. Dit doen we door duurzame oplossingen te zoeken die vaak klein en dichtbij zijn. Zoals in het eigen sociale netwerk van mensen. Wij werken buurtgericht en benutten de kennis en inzet van professionals uit andere domeinen én van buurtbewoners. Samen helpen we mensen weer op weg. Maar we doen het vooral door een gezamenlijke aanpak, verbinding met buurtinitiatieven en waar mogelijk door aanvullend slimme digitale oplossingen in te zetten. Alleen door op andere manieren te werken, kunnen we het niveau van zorg en welzijn in Enschede handhaven. Ook voor de toekomst.