Incluzio Enschede > Wie we zijn

Wie we zijn

Een samenleving waarin iedereen meetelt

Dat is waar Incluzio Enschede aan meebouwt. Samen met inwoners en partners maken we Enschede sterker. Wij hebben daarbij vier doelen: meer zelfregie, minder afhankelijkheid van professionals, meer steun vanuit de gemeenschap en de inzet van netwerken.

We herkennen de kracht van inwoners. We stimuleren hen om hun talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. Wij werken vraaggericht, vernieuwend en laagdrempelig.