Incluzio Enschede > Werken naar minder energiearmoede door versnelling verduurzaming

Werken naar minder energiearmoede door versnelling verduurzaming

De gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo gaan met elkaar aan de slag om energiearmoede terug te dringen. Hiervoor hebben zij woensdag de intentieovereenkomst Renovatiedeal Twente ondertekend, samen met zes stedelijke woningbouwcorporaties en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Met deze zogenoemde Renovatiedeal richten zij zich op een verduurzamingsaanpak die wordt opgezet samen met inwoners. Hierdoor moet de renovatie van woningen sneller gaan en kunnen inwoners dus ook sneller profiteren van voordelen zoals een prettigere woning en een lagere energierekening. 

Onderdeel van het werkbezoek was een gesprek met bewoners van de Hanenberglanden over door hen getroffen maatregelen om hun koopwoning energiezuiniger te maken. Hierbij hebben zij ondersteuning gekregen van Gijs van Kuijk, Energieambassadeur bij Incluzio Enschede. Hij heeft hen geholpen met de aanvraag van subsidie, zodat zij hun vloer en spuwmuren konden isoleren.

De Renovatiedeal Twente is erop gericht om tot 2030 in totaal 7.000 huur- en koopwoningen te verduurzamen in Almelo, Enschede en Hengelo. Dit zou een halvering betekenen van het aantal huishoudens dat kampt met energiearmoede. Volgens een onderzoek van TNO lijden naar schatting 14.000 inwoners in de Twentse steden aan energiearmoede; een laag inkomen maar een hoge energierekening, vaak vooral veroorzaakt door een slecht geïsoleerd huis.

Demissionair minister Hugo de Jonge ziet grote waarde in het samenwerkingsverband in Twente: “Ik ben blij dat ik woensdag in Twente deze eerste Renovatiedeal kan ondertekenen. Dit soort initiatieven helpt ons om in de praktijk te leren hoe we sneller en slimmer kunnen verduurzamen. Daarom zal ik in heel Nederland op zoek gaan naar kansrijke samenwerkingsverbanden, zodat we in alle regio’s de verduurzaming kunnen versnellen en energiearmoede aan kunnen pakken.”

De gemeenten ondersteunen inwoners bij het makkelijker maken van de verduurzaming door integraal te bekijken wat nodig is in de wijk. Vanuit Incluzio Enschede geven wij inwoners namens de gemeente tips over energiebesparing in huis en informatie over collectieve warmtevoorzieningen. Ook kan onze Energieambassadeur helpen met het aanvragen van subsidieregelingen zoals de ISDE en de rentevrije financiering via het Nationaal Warmtefonds.

7.000 woningen verduurzamen

Woningbouwcorporaties gaan verder met het verduurzamen van hun eigen huurwoningen. Eric Markvoort, bestuurder van woningcorporatie Welbions, licht namens de corporaties toe: “Verduurzamen en daarmee (ook) de lasten beperken is één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. En dat kunnen we niet alleen! Door deze Renovatiedeal kunnen we als samenwerkende partners nog meer woningen verduurzamen. En daarmee de energiearmoede nog beter bestrijden. Als corporaties trekken we hierin graag samen op met de partners.”

Wethouder Jeroen Diepemaat van Enschede vult aan: Ons doel is onze inwoners te ontzorgen die te maken hebben met energiearmoede. Met deze vernieuwende aanpak gaan we samen met het Programma Verbouwstromen verkennen wat de mogelijkheden zijn om renovaties van huur- en koopwoningen samen te brengen onder één of meerdere industriële en programmatische verbouwstromen, waarmee we verder vooruitplannen zodat we de bewoners meer zekerheid kunnen bieden. Dit biedt ook kansen voor gezamenlijke aanbestedingen en innovatieve werkwijzen. Wat kan helpen bij kostenbeheersing en opschaling.”

Lees hier het verhaal van Matthijs, die zijn woning met hulp van de Energieambassadeur liet isoleren

RTV Oost interviewde Matthijs, die zijn vloer onlangs heeft geïsoleerd dankzij de gemeentelijke subisidie die hij met hulp van Energieambassadeur Gijs van Kuijk heeft ontvangen:  https://www.rtvoost.nl/nieuws/2325424/energiearmoede-is-in-deze-wijk-een-groot-probleem-mensen-hebben-het-niet-breed